27/09/20

Training

Voor bedrijven

Stress preventie: Voorkomen is beter dan genezen
De training “voorkomen is beter dan genezen” is een informatieve en interactieve training over de gevolgen van trauma en schokkende gebeurtenissen in de praktijk van de beroepsprofessional. De training geeft Psycho-educatie over preventie en heeft een inter-viserende werking. De training biedt ruimte voor groepssupervisie op het gebied van stress, schokkende gebeurtenissen en het ontstaan van trauma in het werk. In deze training wordt uitgelegd hoe trauma werkt, wat de gevolgen er van kunnen zijn en hoe post traumatische stress ontstaat. De training biedt handvatten bij het onderkennen van trauma en de eerste hulp bij schokkende gebeurtenissen. Tijdens de training kan een quickscan worden gemaakt en in kaart worden gebracht hoe deze dynamiek zich in het team / bedrijf kenmerkt en wat daarin de stand van zaken is. Op basis van de uitkomsten van de training kan door de leiding besloten worden om een vervolg te geven aan de uitkomsten op groeps en individueel niveau. Hiermee kan voorkomen worden dat post traumatische stress, overspannenheid, burnout en uitval een kans krijgt binnen uw personeelsbestand.

Stresspreventie: Werken in het NU
De bewustzijnstraining “werken in het NU” is een preventieve training die bijdraagt aan minder stress beleving, meer energie, rust, tevredenheid en het kunnen accepteren en hanteren van werkdruk en tegenslagen. In het NU zijn helpt bij helder denken, te voelen en het omgaan met emoties die men opdoet tijdens het werk. “Werken in het NU” biedt leerervaringen om de kunst van het zuiver waarnemen, contact maken en houden en open communiceren verder te ontwikkelen. Dit resulteert in op maat gemaakte, creatieve oplossingen voor de werknemer ZELF. De training vergroot het zelfaccepterend, zelflerend, zelfsturend en zelfoplossend vermogen en draagt bij aan het duurzaam inzetbaar houden van uw personeel.

Teambuilding: Werken naar Verbondenheid.
Een goede verbinding tussen teamleden zorgt voor meer samenhang, flexibiliteit en draagkracht in het team en voor meer aandacht en zorg voor elkaar. Een dag de diepte ingaan om de onderliggende zaken boven tafel te krijgen zal een team versterken en tot betere prestaties leiden.
Een teambuildingdag wordt in overleg op maat gemaakt en kan een combinatie zijn van bovenstaande trainingen.
Ik informeer u graag over de mogelijkheden voor een training op maat. Neem voor meer informatie contact op met Sander Schouten 0626498499 /info@prosomatics.nl.

TS bedrijven