27/09/20

Missie en Visie

Missie
Pro Somatics is het resultaat van mijn ontwikkelingsproces en een samenkomst van mijn kennis en ervaring op het gebied van zingevingvraagstukken, mentale weerbaarheid, persoonlijke groei, trauma, post traumatische stress en burnout problematiek.
Mijn opgedane kennis en ervaring heb ik de afgelopen jaren samengevoegd tot een methode die mensen helpt te leren omgaan met (traumatische) stress, overspannenheid, herstel na trauma, zingeving en het weer mentaal weerbaar worden na ingrijpende gebeurtenissen. Ik heb mij gespecialiseerd in de begeleiding van mensen uit de beroepspraktijk die hiermee te maken krijgen en daardoor problemen ondervinden in werk en privé.
Deze mensen vervullen een belangrijke taak in onze maatschappij en verdienen goede zorg. Ik heb lang met ze samengewerkt en voel dan ook een speciale verbondenheid met hen.
Het is mijn missie om met mijn praktijk Pro Somatics een praktische en lichaamsgerichte bijdrage te leveren aan het hulpaanbod en netwerk van organisaties die zich inzetten voor het welbevinden van deze mensen.
In dit kader werk ik samen met betrouwbare partners die hetzelfde doel voor ogen hebben: Kwalitatieve Zorg op Maat aanbieden in een gecombineerde aanpak.

Het is mijn missie om te werken naar verbondenheid, naar verbinding met jezelf, je naasten, je omgeving en het grotere geheel. Met mijn gevoel als lijdraad hoop ik zo mee te werken aan een betere wereld in het algemeen. Sentio ergo sum: ik voel, daardoor besta ik.

Visie
Schokkende gebeurtenissen en trauma’s zijn een onontkoombaar feit in het leven. Maar trauma’s hoeven geen levenslange veroordeling te zijn. Trauma’s kunnen niet alleen worden genezen, ze kunnen met de juiste begeleiding en ondersteuning zelfs bevrijdend en levens veranderend werken. Een trauma kan de drijvende kracht zijn achter een psychologisch, sociaal en spiritueel ontwaken. Hoe we met trauma’s omgaan heeft grote invloed op de kwaliteit van ons leven. Ik zie trauma en de gevolgen van schokkende gebeurtenissen in eerste plaats als een biologisch verschijnsel, wat een psychologische nasleep kan hebben.
De biologische standen van het zenuwsysteem als reactie op trauma’s (vechten, vluchten, bevriezen) zorgen in de nasleep voor het ontstaan van o.a. psycho-somatische klachten, overlevings- en afweermechanismen en zelfs karakterveranderingen. Door de biologische standen van het lichaam te leren veranderen of reguleren zal de voedingsbodem voor de psychologische problemen of stoornissen afnemen, waarna gewerkt kan worden aan herstel. Ik geloof daarbij sterk in eigen kracht, ervaringskennis en het zelf herstellend vermogen van het lichaam en de geest. Net zoals een plant die onder een stapel stenen wordt gelegd zijn weg uiteindelijk naar de zon weet te vinden, zo weet ons lichaam precies hoe het geheeld moet worden. Als we de taal van ons lichaam leren spreken en weer beter gaan luisteren naar wat het ons te zeggen heeft zal het ons voorgaan op de weg naar herstel, heling en een gelukkiger, gezonder en gebalanceerd leven.
Door de combinatie van training, coaching en behandeling krijg je bij Pro Somatics de mogelijkheid om te verwerken, te herstellen en hetgeen je geleerd hebt, in een veilige setting gelijk in de praktijk te brengen en te oefenen.
Je krijgt zo praktische lichaamsgerichte vaardigheden aangereikt die helpen overspanning, burnout en post traumatische stress klachten en gevoelens die daarmee gepaard gaan op een goede manier te voorkomen, reguleren en verwerken. Maar ook is het een perfecte manier om je mentale, fysieke en morele weerbaarheid te trainen, zodat je het beste uit jezelf kunt halen en duurzaam inzetbaar blijft.
Want: voorkomen blijft altijd beter dan genezen!