27/09/20

ZOMCA reïntegratie

Zorg op maat in een gecombineerde aanpak

In beroepen waar men te maken krijgt met langer aanhoudende stressvolle omstandigheden en het (veelvuldig) meemaken van schokkende of bedreigende gebeurtenissen, krijgt men ook vaak te maken met de (lange) nasleep die dit op het systeem kan hebben.
Wanneer adequaat preventief wordt opgetreden kunnen functioneringsproblemen, uitval, overspannenheid post traumatische stress of stoornissen daarin vermeden worden. Pro somatics biedt zorg op maat op het gebied van functioneringsproblemen, stresshantering en traumazorg in een gecombineerde aanpak die preventie, behandeling, nazorg en re-integratie combineert.


Uitval door ziekte.
Uitval door ziekte is een veelvoorkomend probleem wat voor alle partijen vervelend is. Wanneer iemand zich veelvuldig ziek meldt of als het verzuim langer gaat duren en er geen duidelijke oorzaak is te vinden, dan is de uitval doorgaans het gevolg van psychische problemen. Vaak wordt depressie als oorzaak genoemd, maar regelmatig is er ook sprake van stress, overspanning of zelfs trauma klachten. Resultaat daarvan kan zijn dat uw medewerker last krijgt van angsten, overmatige alertheid, prikkelbaarheid, onrust, krachtverlies, uitputting, depressie, onmacht, ontkenning, etc. Soms direct het gevolg van stressvolle of traumatiserende omstandigheden op het werk, maar de oorzaak kan natuurlijk ook buiten het werk liggen.

Lastig om er de vinger achter te krijgen voor werkgevers. Soms is er geen sprake van ziekteverzuim, maar ervaart een werknemer tijdens het dagelijkse functioneren flinke gedragsproblemen waardoor hij of zij slechter zal functioneren. U heeft er als werkgever direct mee te maken, omdat u verantwoordelijk bent voor het goed functioneren van uw team. Grote kans dat u van mening bent dat de reguliere hulpverlening en de assistentie van een arbodienst nogal tekortschieten of dat zij voor oplossingen kiezen die niet aansluiten bij de wens van u als werkgever en/of die van de werknemer.

We zien veel dat de frustratie vanwege het (langdurige) verzuim ook spanning kan zetten op de wergever- werknemer verhoudingen. Toch heeft u beiden hetzelfde belang: een snelle en duurzame oplossing voor de ontstane situatie.
Een oplossing die recht doet aan de onderlinge verbondenheid in de arbeidsrelatie. Vaak genoeg zien we dat trouwe hardwerkende medewerkers door oplopende werkdruk, langdurige stress en schokkende gebeurtenissen in één keer uitvallen. In zo’n geval is goede zorg op maat een mooi gebaar en een blijk van waardering aan uw werknemer. Uiteindelijk resulteert dit in duurzame inzetbaarheid en hechte en betrouwbare arbeidsrelaties. Maar ook zien we situaties waarin de oorzaak buiten het werk ligt, de arbeids-relaties ernstig verstoord zijn of de opgelopen geestelijke of lichamelijke schade te groot om in de zelfde functie terug te keren. U maakt zich wel degelijk zorgen maar voelt zich onmachtig en een goede oplossing ontbreekt.
Uw medewerker is niet verplicht al zijn (persoonlijke) omstandigheden bloot te geven, maar is wel verplicht om mee te werken aan een re-integratietraject. Wij zijn van mening dat zo’n traject alleen zal slagen als de oorzaak van de problematiek goed in kaart is gebracht en hanteerbaar is geworden voor alle partijen en recht doet aan ieders belang. Door zorg op maat te leveren met een aanpak die preventie, behandeling, training, nazorg en re-integratie combineert. Kortweg ZOMCA.

ZOMCA
De Zorg Op Maat Combinatie Aanpak heeft als doel u als werkgever en uw werknemer zorg op maat te bieden bij verzuim en re-integratie vraagstukken, waarbij diagnostiek, deskundigheid en meetbaarheid voorwaarden zijn voor kwaliteit.
Op een verantwoorde en duurzame manier terug naar de werkvloer. En wanneer dat niet mogelijk blijkt, op een goede manier afscheid nemen en via het 2e spoor op zoek naar een nieuwe uitdaging.
ZOMCA in het kort:

  • • Crisisinterventie en eerste hulp bij traumatische gebeurtenissen.
  • • Zorgvuldige intake, inventarisatie en diagnostiek op maat.
  • • Integrale probleemaanpak.
  • • Actieve betrokkenheid werknemer/client -> eigen verantwoordelijkheid.
  • • Effectieve kortdurende coachingstrajecten.
  • • Eventueel behandeling en verwerking van traumatische gebeurtenissen.
  • • Training op het gebied van stresspreventie, zelfregulatie, weerbaarheid, omgaan met agressie(regulatie).
  • • Registratie Wet Poortwachter
  • • Re-integratie begeleiding spoor 1 & 2


Voor uitleg over onze werkwijze en de redelijke trajectkosten komen we graag bij u langs.