27/09/20

Relatie Coaching

Relaties staan tegenwoordig onder grote druk. Er wordt veel verwacht van de ouders van nu: werken, opvoeden, quality time en dan ook nog tijd voor jezelf. En ja, de relaties op je werk kennen dezelfde dynamiek en kunnen ook binnen dat plaatje vallen. Als je hierin met je (zaken) partner vastloopt en problemen gaat ondervinden in je relatie, of bij jezelf, dan kan relatie coaching een oplossing bieden. Als relatie coach zorg ik ervoor neutraal te blijven en me vooral te richten op het proces en de communicatie daarin.
Relatie coaching heeft als doel de communicatie over wat je ondervindt, voelt en denkt over jezelf, de ander en de relatie weer op gang te brengen. Door coachende begeleiding ga je meer bewust aandacht hebben voor, en luisteren naar het verhaal van de ander. Dan kan er opnieuw contact gemaakt worden op een ander niveau. In deze fase worden vaak al veel “problemen” opgelost en de verbinding hersteld die schade heeft opgelopen.

In langere, met name partner relaties, komt het voor dat je als partners vast zit in destructieve patronen die terug grijpen op oude pijn uit het verleden. Wanneer er ruzie is kun je elkaar dan veel pijn doen door onbewust steeds deze “oude pijn” aan te raken. Hierbij valt te denken aan traumatische (jeugd of werk) ervaringen in het verleden, scheiding gerelateerde problemen, bindingsangst, afhankelijkheidsrelaties, etc.
In de relatie coaching zoals ik hem aanbied is hier ruimte voor en kan desgewenst ook aan deze problematiek gewerkt worden. Soms is het wenselijk in een afzonderlijk individueel traject deze items uit te werken alvorens de relatie coaching te vervolgen. Bij ernstige relatieproblemen betekent dit dat je met elkaar moet afspreken een proces aan te gaan om meer duidelijkheid te krijgen: wat is er echt aan de hand, hoe staan we er nu voor en gaan we uit elkaar of niet.

Dit betekent dat je samen met de coach een grondige analyse gaat maken van wat er nu is en een proces start om elkaar hierin te horen en wederhoren.
Als relatie coach biedt ik een veilige omgeving waarin deze gesprekken kunnen plaatsvinden. Dit proces is vooral belangrijk wanneer er ook kinderen in het spel zijn.