Coaching, Counseling en psychotherapie zijn vergelijkbare, maar verschillende diensten, en u en uw arts kunnen beslissen wat het beste past bij uw behoeften.

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie,  begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Meestal richt counseling zich meer op het verstrekken van informatie (psycho-educatie), advies, aanmoediging en instructie over een verscheidenheid aan levenskwesties, terwijl psychotherapie zich richt op de beoordeling en behandeling van ernstige stoornissen in denken, cognitie, stemming, emotionele regulatie, perceptie en geheugen die iemands vermogen om te functioneren beïnvloeden. Zowel counseling als psychotherapie gebruiken technieken en benaderingen die vergelijkbaar zijn (zowel counseling als psychotherapie kunnen bijvoorbeeld somatisch ervaren, mindfulness en het werken aan emotieregulatie omvatten); het verschil ligt meer in de ernst en mate van disfunctie van waaraan wordt gewerkt.

Bij Pro Somatics werk ik met een gecombineerde aanpak, waarbij coaching / counseling en therapie soms door elkaar heen worden gebruikt. Wanneer je door counseling bijvoorbeeld uitgelegd krijgt hoe bepaalde symptomen werken en ik je coach in je gedrag en houding hierin, kun je tegen trauma gerelateerde stukken oplopen. Deze stukken kunnen dan in een aparte sessie worden opgepakt om aanwezig blokkades te verhelpen, zodat jou proces weer begint te stromen. Je hoeft dus niet “doorverwezen” te worden en meerdere trajecten naast elkaar te hebben. Pro Somatics is een “one stop shop” je kunt bij mij voor alles terecht wat te maken heeft met de begeleiding en behandeling van trauma en PTSS.

Lees meer