De behandeling van een Post Traumatische Stress Stoornis is een complexe zaak.

Vaak zijn er vele jaren voorafgegaan, waarin een trauma is opgelopen, de post traumatische stress keer op keer is beleeft, allerlei afweermechanismen en overlevings strategieen het leven overnemen en de stoornis daardoor is ontstaan. En dan kom je tot het besef dat je PTSS hebt, meestal doordat “anderen” je erop attent maken. “Ze” maken je erop attent dat je niet meer diegene bent die je was, je persoonlijkheid heeft zich aangepast aan de omstandigheden zoals jij die beleeft, stressvol, angstig, achterdochtig, etc. en je lijf is uitgeput en opgebrand door de energie die dat gekost heeft.  En met de opgebrande energie wordt je “lontje” steeds korter, of de mate van dissociatie steeds groter. Een burn out is dan ook vaak het eerste teken van een zich openbarende post traumatische stress stoornis die daaraan te grondslag ligt. En dan?

Dan kom je erachter dat er echt iets moet veranderen om te voorkomen dat je blijvende schade oploopt voor zover je die al niet hebt opgelopen.

Het betekent dat je stil moet gaan staan om te kijken wat de schade is. De schade aan je jezelf (lichaam en geest), de schade aan je naasten (familie, vrienden, collega’s) en de schade in de wereld om je heen. Want als je in een dolle bui door de porseleinkast van iemand anders bent gegaan, kun je daarna verwachten dat ze niet blij zijn als de scherven moeten worden opgeruimd. Dan krijg je de rekening gepresenteerd van je PTSS bui en wordt dit gevolgd door gevoelens van schuld, schaamte, wanhoop, verdriet, etc. die weer corresponderen met het opgelopen trauma destijds. Je beseft je dat je niet aan het “leven” bent, maar aan het “overleven”.
Is dat wat je wil?

De behandeling van PTSS bestaat dan ook uit meerdere componenten. Allereerst is het zaak om lichaam en geest weer in balans te krijgen en te ondersteunen bij het herstel.

Dit vraagt vaak een verandering in eet en leefpatronen en voedingsondersteuning.
Dit vraagt om het testen en ondersteunen van de neurotransmitters in hersenen.
Dit vraagt een introspectieve blik om bepaalde Ego stukken aan te gaan.
Dit vraagt de discipline om zelfregulatie en meditatietechnieken toe te passen.
Dit vraagt 100% commitment om het aan te gaan en je kwetsbaar op te stellen.
Dit vraagt medewerking van de mensen om je heen om je hierbij te ondersteunen.
Dit vraagt vooral jouw vertrouwen in het proces wat ik je aanbied.
Dit vraagt dus een hoop, maar je krijgt er je “leven” weer voor terug.

Lees meer