Gespecialiseerde Intensieve Begeleiding

Gespecialiseerde begeleiding

Gespecialiseerde Intensieve Begeleiding bij trauma en PTSS, overspanning en burnout problematiek. Heb je een Psychische beperking opgelopen, waardoor je in het dagelijks leven extra hulp nodig hebt? Dan kun je individuele begeleiding aanvragen.

Sander Schouten is gespecialiseerd in de begeleiding bij schokkende gebeurtenissen, trauma, PTSS en de nasleep daarvan. Begeleiding die je helpt bij het aansturen van je leven en het inlijven van de gebeurtenissen die daarin zijn gebeurd.

Begeleiding op maat in een gecombineerde aanpak.

Gespecialiseerde begeleiding individueel

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden/ handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen/ corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Toezicht

Toezicht is een essentieel onderdeel van de zorg/ begeleiding. Toezicht komt voor vergoeding vanuit het pgb in aanmerking als het noodzakelijk is om tijdig in te grijpen (denk bijvoorbeeld aan valgevaar, ingrijpen in verband met gedragsproblematiek of complicaties bij een ziekte). Dat wil zeggen dat er een duidelijk doel is gesteld en de zorgverlener tijdens het toezicht ook zorg verleent of dat de kans reëel is dat de zorgverlener moet ingrijpen. Dit geldt voor budgethouders die behoefte hebben aan permanent toezicht, omdat er elk moment iets (ernstig) mis kan gaan.

Vervoer

Vervoer van en naar en begeleiding bij een belangrijk gesprek wanneer u niet zelfstandig naar de gesprekslocatie kunt reizen of zich niet bij machte voelt om uw belangen in het gesprek te behartigen.
Onder bepaalde voorwaarden is het wel mogelijk om (een deel van) de reis zelfstandig uit te voeren.

WMO -PGB

Om voor deze zorg een indicatie te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de sites van het Ministerie van VWS en het CIZ kunt u vinden welke voorwaarden het betreft. Dit zijn ook de voorwaarden waaraan de ingekochte zorg moet voldoen.
https://www.informatielangdurigezorg.nl/
https://www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/default.aspx

Wel zelf maar niet alleen

Gespecialiseerde begeleiding betekend dat je wordt geholpen bij je leven weer op de rit te krijgen na ingrijpende gebeurtenissen, trauma’s, blessures of ziekte. Dit moet je zelf doen, maar niet alleen. Ik kan je helpen weer regie te nemen over je eigen leven en een netwerk om je heen te bouwen waardoor je het, wel zelf, maar niet meer alleen hoeft te doen. Een netwerk van hulpbronnen die je helpen balans te houden en weer van het leven genieten. Dit heet werken naar verbondenheid, met jezelf, je naasten en de wereld om je heen.

Samen kunnen we het doen!

Let’s climb these mountains together!

Begeleiding aanvragen

Voor intensieve begeleiding moet je een WMO PGB aanvragen bij je gemeente.
Deze procedure is nodig om de begeleiding goed te regelen, dan kunnen we op een duurzame manier aan de gang.
Wil je als particulier gebruik maken van mijn diensten zonder PGB bel dan gerust om te bespreken hoe we de financiering rond kunnen krijgen.