Integratieve / Lichaamsgerichte Therapie

Als je door de bomen het bos niet meer ziet. Als je je eigen gezicht niet meer ziet door de (negatieve) ervaringen in je leven is ILT  wellicht de oplossing voor jou. Een holistische Integratieve Therapie die je helpt trauma’s te verwerken en te integreren in je leven? Je leert omgaan met post traumatische stress om zo weer een gebalanceerd en gezond leven op te bouwen. Een therapie die je helpt jezelf te herontdekken en een nieuwe start te maken naar een gelukkig en zinvol leven.

Deze therapie wordt door de meeste verzekeringen vergoed als je aanvullend verzekerd bent.

ILT: Leren omgaan met jezelf na schokkende gebeurtenissen

Bij het ervaren van een schokkende gebeurtenis is er altijd een verhaal.
Hoe het gebeurde, wanneer, waar en waarom het nu juist jou moest overkomen. Het is jouw beleving van hetgeen er gebeurde en jij geeft er jouw betekenis aan. Het laat je zitten met een vaak vervelende nasleep, waarin veel vragen bovenkomen en lichamelijke ongemakken zich kunnen manifesteren.
Maar feit is, dat je het hebt overleefd. Je bent er nog en kan er over vertellen. En dit verhaal neem je mee op je levenspad.  Je Lichaam en je verstand vertellen echter een verschillend verhaal. Hierbij zijn wij geneigd het verhaal van je verstand te volgen en daar de behandeling op af te stemmen. Het verhaal van het lichaam wordt vaak minder serieus genomen of zelfs ontkend. Dit doen we veelal om te overleven en door te gaan. De (overlevings) mechanismen die we hiervoor aanleren zijn vaak de basis voor het verstoren van onze vitale energie en het natuurlijke vermogen om onszelf te helen. Het is de voedingsbodem voor het ontstaan van stoornissen. Integratieve therapie is een diepgaande en actieve therapie die zich met name richt op de integratie van lichaam en geest om in balans te komen. Het helpt bij het bewust worden, begrijpen en loslaten van oude, belastende patronen en gevoelens. Met als gevolg dat je het heden kunt ervaren voor wat het werkelijk is, zonder illusies en gekleurde filters, vanuit wie je echt bent: je ware zelf.

Een kort traject

Helpt je snel weer op de been

Integratieve lichaamsgerichte therapie is in opzet een kort traject om opgedane spanning en stress te ontladen en je veerkracht te verhogen zodat je snel weer duurzaam inzetbaar bent.

Gemiddeld zijn er 6 – 10 sessies nodig bij lichte trauma’s, de tijd tussen de sessies varieert naar behoefte en inzet. Waar nodig wordt deze therapie gecombineerd met extra begeleiding, een training of aanvullende zorg op maat. In het geval van ernstige traumatisering of dieper liggende problematiek wordt het traject navenant langer en is behandeling met Somatic Experience en of nazorg in de vorm van Gespecialiseerde Begeleiding vaak geïndiceerd.