LIFE-coaching

Coaching voor jou, je werk of je relaties.

Soms loop je tegen zaken in het leven aan de je uit het lood doen slaan, van je voetstuk stoten of je doen twijfelen of je nog wel goed bezig bent. Het zorgt ervoor dat je energie wegvloeit en maakt je rusteloos of het gevoelt je het gevoel dat er iets mist of niet klopt.
Het resultaat is dat je minder goed gaat functioneren of niet gelukkig bent en dat vormt de voedingsbodem voor overspanning en ziekte. Coaching helpt je dan de zaken weer op een rijtje te krijgen en opnieuw richting te bepalen. Je wordt ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen gaan functioneren. In de begeleiding ga ik uit van gelijkwaardigheid en jouw eigen vermogen om jezelf te helen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je proces en de manier waarop je daar invulling aan geeft. Als je via je werkgever komt worden er gezamenlijk duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de doelen. Als persoonlijke coach / counselor zie ik er op toe dat de gestelde doelen realistisch en haalbaar zijn. Daarbij kan ik je voorzien van allerlei handvatten en inzichten die je helpen om je eigen positieve krachten te stimuleren.

Begeleiding op maat in een gecombineerde aanpak.

Actief aan de gang met je eigen Lifedesign.

Life coaching is gebaseerd op een nieuwe stroming in de wetenschap: de positieve psychologie. Het is een wetenschap waarin de kennis en levenswijsheid van vele psychologische en spirituele stromingen samenkomen en heeft als doel een gelukkig, uitdagend, opwindend, avontuurlijk en inspirerend leven te kunnen leiden. Maar gelukkig zijn is niet altijd even makkelijk. Er zijn vele oorzaken die jouw geluk in de weg kunnen staan. Zo kun je ongelukkig zijn in het werk wat je doet, door niet goed voor jezelf te zorgen, doordat je moet leren leven met de beperkingen die het leven je heeft gegeven (bijv. na een ongeluk), door met de verkeerde mensen om te gaan, of door onverwerkte problemen uit het verleden die er voor zorgen dat je geluk niet tot ontplooiing komt. Met Life Coaching ga je aan de gang deze gelukverstorende factoren in kaart te brengen. Daarnaast biedt Life coaching je de tools om in contact te komen met wat je diep van binnen het liefste wilt en wat je in essentie bent. Duidelijk wordt dan wat de knelpunten zijn in het bereiken van jouw geluk. Daarna ga je actief bezig met het ontwerpen van je eigen Lifedesign, een plan om stap voor stap te werken naar jouw levensgeluk.

 

Het onderkennen en hantering van stress en de balans tussen werk en privé.

verhoging van je zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf

je ballast uit het verleden, je blik op de toekomst en het voelen van je aanwezigheid in het Hier en Nu.

het aanleren van communicatievaardigheden, het verbeteren van relaties

Relatie-coaching

Neem je relatie onder de loop

Relaties staan tegenwoordig onder grote druk. Er wordt veel verwacht van de ouders van nu: werken, opvoeden, quality time en dan ook nog tijd voor jezelf. En ja, de relaties op je werk kennen dezelfde dynamiek en kunnen ook binnen dat plaatje vallen. Als je hierin met je (zaken) partner vastloopt en problemen gaat ondervinden in je relatie, of bij jezelf, dan kan relatie coaching een oplossing bieden. Als relatie coach zorg ik ervoor neutraal te blijven en me vooral te richten op het proces en de communicatie daarin.
Relatie coaching heeft als doel de communicatie over wat je ondervindt, voelt en denkt over jezelf, de ander en de relatie weer op gang te brengen. Door coachende begeleiding ga je meer bewust aandacht hebben voor, en luisteren naar het verhaal van de ander. Dan kan er opnieuw contact gemaakt worden op een ander niveau. In deze fase worden vaak al veel “problemen” opgelost en de verbinding hersteld die schade heeft opgelopen. In veel gevallen doe ik de relatie coaching samen met mijn partner Caroline Schaay om het vrouwelijke en mannelijke in balans te houden tijdens de sessies.

Als het verleden je relatie beïnvloed

Stress, angst, trauma en PTSS dynamiek in je relatie

In langere relaties komt het voor dat je als partners vast zit in destructieve patronen die teruggrijpen op oude pijn uit het verleden. Wanneer er ruzie is kun je elkaar dan veel pijn doen door onbewust steeds deze “oude pijn” aan te raken. Hierbij valt te denken aan traumatische (jeugd, school of werk) ervaringen in het verleden, scheiding, narcisme, faal of bindingsangst, afhankelijkheidsrelaties, en de gevolgen van PTSS. Daarnaast kan de relatie zelf daardoor toxisch worden en deze traumatiserend werken en zijn sporen nalaten.
Soms is het wenselijk in een afzonderlijk individueel traject deze items uit te werken alvorens de relatie coaching te vervolgen. Bij ernstige relatieproblemen betekent dit dat je met elkaar moet afspreken een proces aan te gaan om meer duidelijkheid te krijgen: wat is er echt aan de hand, hoe staan we er nu voor en gaan we uit elkaar of niet.  Dit betekent dat je samen met de coach een grondige analyse gaat maken van wat er nu is en een proces start om elkaar hierin te horen en wederhoren. Met als doel nader tot elkaar te komen in liefde of anders liefdevol uit elkaar te gaan. Als relatie coach bied ik een veilige omgeving waarin deze gesprekken kunnen plaatsvinden. Dit proces is vooral belangrijk wanneer er ook kinderen in het spel zijn.  

Als je elkaar echt kunt horen en zien is er altijd een opening naar iets nieuws

Life-coaching aanvragen