Aangenaam

Sander Schouten

Ik ben geboren in 1969 te Haarlem. In 1987 ben ik mijn werkzame leven begonnen als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine. In deze vier jaar heb ik, na mijn opleiding tot Wapen Technisch Monteur, gevaren aan boord van Hms schepen: Bloys van Treslong en Pieter Florisz. In deze periode heb ik in een oorlogsgebied gewerkt met alle dreigingen, spanningen en stressvolle ervaringen die daarmee gepaard gaan. Ik heb ervaren hoe het is om met een team een klus te klaren die van alle individuen het uiterste vergt aan inzet en flexibiliteit. Samen sta je sterk en met elkaar klaar je de klus, wat er ook gebeurt!

Maar ik heb ook ervaren hoe belastend dit kan zijn voor lichaam en geest. Ik heb aan den lijve ondervonden wat schokkende gebeurtenissen en lang aanhoudende stress met mensen kan doen. Als veteraan ben ik uit dienst gegaan en ben ik sociale pedagogie gaan studeren. Vervolgens ben ik bij Justitie gaan werken als onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarna heb ik als jeugdbeschermer en gezinsvoogd met zieke of geestelijk en lichamelijk gehandicapte ouders en kinderen gewerkt. In 2011 ben ik mijn eigen praktijk gestart waarin ik mijn manier van werken verder heb ontwikkeld en mijn integratieve lichaamsgerichte aanpak in een methodiek heb gegoten.

Deze ondergrond vormt de basis van mijn aanpak op het gebied van zingeving, persoonlijke ontwikkeling, coaching, counseling, trauma en PTSS. Het transformatieproces wat daaruit voortkomt draag ik een warm hart toe. Ik zie het als mijn missie in het leven om mensen te begeleiden in hun heling en transformatieproces uit trauma, het verleden achter zich te laten en zich zo weer een “heel” en authentiek persoon te gaan voelen die vol in het leven staat.

Mijn missie

Werken naar verbondenheid, met mezelf, mijn naasten en de wereld om me heen is mijn missie. Met dienstbaar leiderschap mensen te helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen en te begeleiden bij zingevingsvraagstukken en transformatie processen die hieruit voortkomen. Met een authentieke persoonlijke aanpak draag ik met liefde en geduld een ervaringsdeskundige zelfhulp methode over aan mensen, zodat zij leren omgaan met Post Traumatische Stress om weer mentaal weerbaar te worden na ingrijpende gebeurtenissen. Het is mijn missie om met mijn praktijk en Pro Somatics aanpak een praktische, lichaamsgerichte, holistische en natuurgeneeskundige bijdrage te leveren aan het hulpaanbod en netwerk van organisaties die zich inzetten voor het welbevinden van de mensheid in zijn algemeen. En zeker in deze tijd.

Mijn visie

Schokkende gebeurtenissen en trauma’s zijn een onontkoombaar feit in het leven. Maar trauma’s hoeven geen levenslange veroordeling te zijn. Ze kunnen niet alleen worden genezen, met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen ze zelfs bevrijdend en levens veranderend werken. Een trauma kan de drijvende kracht zijn achter een psychologisch, sociaal en spiritueel ontwaken. Ik geloof daarbij sterk in eigen kracht, ervaringskennis en het zelf herstellend vermogen van het lichaam en de geest. Net zoals een plant, die onder een stapel stenen wordt gelegd, zijn weg uiteindelijk naar de zon weet te vinden, zo weet ons lichaam precies hoe het geheeld moet worden. Als we de taal van ons lichaam leren spreken, onze gevoelens en emoties omarmen en weer beter gaan luisteren naar wat het ons te zeggen heeft, zal het ons voorgaan op weg naar herstel, heling en een gelukkiger, gezonder en gebalanceerd leven.

SENTIO ERGO SUM

Ik voel dus ik besta

Mijn droom

Een Integratieve natuurgeneeskundige praktijk

In een van mijn eerste bewustzijn trainingen kreeg ik een droom waarin ik mezelf  traumatherapeut zag worden en mijn eigen praktijk openen. Daarna volgde nog een lange weg uit een diepe kuil in mijn leven. Maar met de mantra: ALS NIEUW! ben ik mijn pad gaan wandelen, mijn eigen pad, op mijn eigen manier, zoals ik het kan en niet anders meer dan dat.

Pro Somatics is het resultaat van mijn ontwikkelingsproces in het doorwerken van mijn eigen trauma’s en Post Traumatische Stress Stoornis. Het is een samenkomst van mijn ervaring en kennis op het gebied van zingevingsvraagstukken, mentale weerbaarheid, persoonlijke groei en transformatie, trauma’s, Post Traumatische Stress en Burn-out problematiek.

Pro Somatics staat voor mentaal, fysiek en moreel weerbaar worden, zodat je (weer) het beste uit jezelf kunt halen en duurzaam inzetbaar blijft. In verbinding met jezelf, je naasten en de wereld om je heen. Met een vernieuwende holistische kijk en integratieve aanpak, waarin preventieve trainingen, behandeling, persoonlijke ontwikkeling, intensieve begeleiding en nazorg gecombineerd wordt op ieders eigen pad.

Prosomatics is opgericht op 11-11-2011 en bestaat al weer bijna 10 jaar!

Volgend jaar vieren we dat met het manifesteren van een fantastisch informatie, leer en integratieve zorgplatform: Werken naar Verbondenheid.

Licenties & Certificering

Algemeen Gegevens Beheer-code, AGB code, Vektis.
Vereniging Bevordering Alternatieve Geneeskunde,VBAG.
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ.
Klachten: Stichting Tuchtrecht Complementaire zorg, TCZ.
Lid van de European Association for Somatic Experiencing, EASE.
Verklaring Omtrent Gedrag, VOG (voor vertrouwenspersonen).
Beëdigd Raadsonderzoeker, gezinsvoogd en jeugdbeschermer.

Ik respecteer het vertrouwen en de privacy van mijn clienten en heb als behandelaar beroepsgeheim.

AGB-zorgverl.nr:	90104589
AGB-praktijkcode:	90063879
VBAG -nr.:		21708004
RBCZ licentie nr.:	180065R
KvK inschrijf nr.:	53927591
BTW-ID.:		NL002078668B63