De behandeling van een Post Traumatische Stress Stoornis is een complexe zaak.

Vaak zijn er vele jaren voorafgegaan, waarin een trauma is opgelopen, de post traumatische stress keer op keer is beleeft, allerlei afweermechanismen en overlevings strategieen het leven overnemen en de stoornis daardoor is ontstaan. En dan kom je tot het besef dat je PTSS hebt, meestal doordat “anderen” je erop attent maken. “Ze” maken je erop attent dat je niet meer diegene bent die je was, je persoonlijkheid heeft zich aangepast aan de omstandigheden zoals jij die beleeft, stressvol, angstig, achterdochtig, etc. en je lijf is uitgeput en opgebrand door de energie die dat gekost heeft.  En met de opgebrande energie wordt je “lontje” steeds korter, of de mate van dissociatie steeds groter. Een burn out is dan ook vaak het eerste teken van een zich openbarende post traumatische stress stoornis die daaraan te grondslag ligt. En dan?

Dan kom je erachter dat er echt iets moet veranderen om te voorkomen dat je blijvende schade oploopt voor zover je die al niet hebt opgelopen.

Het betekent dat je stil moet gaan staan om te kijken wat de schade is. De schade aan je jezelf (lichaam en geest), de schade aan je naasten (familie, vrienden, collega’s) en de schade in de wereld om je heen. Want als je in een dolle bui door de porseleinkast van iemand anders bent gegaan, kun je daarna verwachten dat ze niet blij zijn als de scherven moeten worden opgeruimd. Dan krijg je de rekening gepresenteerd van je PTSS bui en wordt dit gevolgd door gevoelens van schuld, schaamte, wanhoop, verdriet, etc. die weer corresponderen met het opgelopen trauma destijds. Je beseft je dat je niet aan het “leven” bent, maar aan het “overleven”.
Is dat wat je wil?

De behandeling van PTSS bestaat dan ook uit meerdere componenten. Allereerst is het zaak om lichaam en geest weer in balans te krijgen en te ondersteunen bij het herstel.

Dit vraagt vaak een verandering in eet en leefpatronen en voedingsondersteuning.
Dit vraagt om het testen en ondersteunen van de neurotransmitters in hersenen.
Dit vraagt een introspectieve blik om bepaalde Ego stukken aan te gaan.
Dit vraagt de discipline om zelfregulatie en meditatietechnieken toe te passen.
Dit vraagt 100% commitment om het aan te gaan en je kwetsbaar op te stellen.
Dit vraagt medewerking van de mensen om je heen om je hierbij te ondersteunen.
Dit vraagt vooral jouw vertrouwen in het proces wat ik je aanbied.
Dit vraagt dus een hoop, maar je krijgt er je “leven” weer voor terug.

Lees meer

Voor beroepsprofessionals die topprestaties willen neerzetten, én van het leven willen blijven genieten.
Ben je een beroepsprofessional die het beste uit zichzelf wilt halen in werk en privé?
Maar krijg je steeds vaker te maken met langdurige periode van stress, schokkende gebeurtenissen, en het beheersen van de krachten die daarbij vrijkomen?
Je bent goed opgeleid maar ervaart desondanks een overbelasting die een grote druk legt op jouw persoonlijk functioneren en wellicht heeft dit geleid tot uitval in je werk.
Je verlangt naar verbinding, maar merkt dat je jezelf afsluit, of blokkeert in contact met anderen.
Soms word je zomaar om niets boos of verdrietig, vindt je het moeilijk om “er te zijn” of blokkeer je.
Je merkt dat je veel afleiding zoekt in je telefoon, televisie, internet, alcohol, drugs, gokken of slechte eetgewoontes.
Mis je het gevoel van verbondenheid? Met jezelf, je naaste, of de wereld om je heen?
Merk je dat je als het ware afgesloten van de “buitenwereld” leeft en dus last hebt van dissociatieproblemen, dan is het de hoogste tijd voor persoonlijk onderhoud om weer vol van je leven te gaan genieten.

Doelstelling
Werken naar verbondenheid geeft je de kans opgedane ervaringen een plek te geven, en post traumatische stress te ontladen. Zo voorkom je dat het uit de hand loopt en je ziek wordt. Duurzaam inzetbaar blijven doe je dan ook door je ballast uit het verleden achter je te laten en een nieuwe stap richting de toekomst te zetten!
Dit traject is geen therapie, maar heeft wel een hoge therapeutische waarde met de volgende doelen:

  • Thuiskomen in je Zelf, psycho-educatie, zelfregulatie, persoonlijk meesterschap
  • Werken naar onderlinge verbondenheid en gebruik maken van steungroepen
  • Behandeling van Post Traumatische Stress en voorkoming van stoornissen daarin
  • Aanleren zelfhulp methodiek, begeleiding bij zingevingsvraagstukken, Life coaching
  • Het voorkomen van langdurige behandeltrajecten
  • Ondersteunen en informeren van het thuisfront

Lees meer

Coaching, Counseling en psychotherapie zijn vergelijkbare, maar verschillende diensten, en u en uw arts kunnen beslissen wat het beste past bij uw behoeften.

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie,  begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Meestal richt counseling zich meer op het verstrekken van informatie (psycho-educatie), advies, aanmoediging en instructie over een verscheidenheid aan levenskwesties, terwijl psychotherapie zich richt op de beoordeling en behandeling van ernstige stoornissen in denken, cognitie, stemming, emotionele regulatie, perceptie en geheugen die iemands vermogen om te functioneren beïnvloeden. Zowel counseling als psychotherapie gebruiken technieken en benaderingen die vergelijkbaar zijn (zowel counseling als psychotherapie kunnen bijvoorbeeld somatisch ervaren, mindfulness en het werken aan emotieregulatie omvatten); het verschil ligt meer in de ernst en mate van disfunctie van waaraan wordt gewerkt.

Bij Pro Somatics werk ik met een gecombineerde aanpak, waarbij coaching / counseling en therapie soms door elkaar heen worden gebruikt. Wanneer je door counseling bijvoorbeeld uitgelegd krijgt hoe bepaalde symptomen werken en ik je coach in je gedrag en houding hierin, kun je tegen trauma gerelateerde stukken oplopen. Deze stukken kunnen dan in een aparte sessie worden opgepakt om aanwezig blokkades te verhelpen, zodat jou proces weer begint te stromen. Je hoeft dus niet “doorverwezen” te worden en meerdere trajecten naast elkaar te hebben. Pro Somatics is een “one stop shop” je kunt bij mij voor alles terecht wat te maken heeft met de begeleiding en behandeling van trauma en PTSS.

Lees meer