Berichten

Pro Somatics: progressieve integratieve natuurgeneeskunde

De Integratieve Natuurgeneeskunde is een vernieuwende stroming in de zorg. Het is een stroming waarin rekening wordt gehouden met meerdere visie’s en stromingen binnen de geneeskunde. Een integratie van conventionele geneeskunde, alternatieve geneeskunde, leefstijl training en zelfhulp methodes. In dit artikel zet ik nader uiteen.

Je zou een onderscheid kunnen maken in de volgende visie’s binnen de gezondheidszorg.

Conventionele geneeskunde = probleemgericht en gespecialiseerd
Holistische  geneeskunde     = heel de mens
Alternatieve geneeskunde    = in plaats van
Complementaire geneeskunde = aanvullend
Integratieve geneeskunde    = combinatie conventionele met complementaire behandelvormen.
Integrale geneeskunde         = De wisselwerking tussen lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van gezondheid staan centraal.

De  nieuwe opkomende visie binnen de gezondheidszorg is dat deze visie gecombineerd en gedeeld worden om tot het beste resultaat te komen. Een resultaat waarin er op meerdere lagen is gekeken en de problemen en deze integraal zijn opgelost. Een resultaat waardoor er een groter gevoel van gelijk is en een beter lichamelijk welbevinden. Een vervangende term voor natuurgeneeskunde is Integratieve gezondheidszorg. De term die ik het meest vind passen is Integratieve natuurgeneeskunde.
Deze term dekt meer de lading en geeft aan dat in plaats van specialismen, uitgegaan wordt van holistisch generalisten die gezondheid op meerde vlakken en vanuit meerdere oogpunten bekijken om tot een taalaanpak te komen.
Het gaat niet meer alleen om een alternatief voor de zorg, maar meer ook een andere visie op zorg.
Integratieve geneeskunde richt zich niet zozeer op ziekte en de beperkingen, maar meer op de gezondheid, welbevinden, mogelijkheden en geluk. Een visie en behandeling die werkt naar de verbetering van de menselijke geest en lichaam op alle niveau’s.

De Pro Somatics aanpak gaat uit van dit model. Ik werk met een gecombineerde aanpak, waarbij fysiek, Emotioneel, mentaal en spiritueel gekeken wordt naar de problemen die je ervaart. De verschillende onderdelen lopen vaak door elkaar heen, zijn van invloed op elkaar en houden elkaar in stand. Een mentaal probleem kan voor lichamelijke klachten zorgen, een zingevings vraagstuk kan voor emoties zorgen en de omgeving en het gedrag (al dan niet aangeboren) hebben allen invloed op de ervaren klachten en verdienen aandacht.

Lees meer