Berichten

Over het ontstaan van post traumatische stress:

Je kunt in je jeugd of leven te maken krijgen met langdurige perioden van stress, grote opwinding,  schokkende gebeurtenissen en het beheersen van de krachten die daarbij vrij komen. Te denken valt aan mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, onderhevig zijn ziektes, ongelukken, blessures, schuldenlast, morele balasting, etc. Allemaal zaken die langdurig invloed hebben gehad op wie jij als persoon bent geworden, die jou hebben gevormd en gemaakt tot wie je nu bent.

Ook als beroepsprofessional in actieve dienst maak je dit mee door (Vredes)missies in oorlogsgebieden, gevechtshandelingen of arrestaties, invallen, risicovolle voetbalwedstrijden, uithuisplaatsingen, agressie van betrokkenen en omstanders, ernstige ongelukken en het werk daarin als bijv. ambulancebroeder zijn voorbeelden van situaties die continue alertheid vereisen, stress opleveren en traumatiserend kunnen werken. Zo is het bijna niet te voorkomen dat we allemaal wel eens met schokkende gebeurtenissen te maken krijgen. Om hiermee om te gaan worden we getraind en leren we regel-, afweer- en overlevingsmechanismen aan die ervoor zorgen dat we met deze situaties om kunnen gaan. 
Zij maken ook dat je het werk kan doen en kan “overleven” in de vaak hectische omstandigheden waarin je je bevindt. Zeker wanneer je in je werk te maken krijgt met langdurig stressvolle, emotionele of traumatiserende omstandigheden worden dezemechanismen versterkt.

prosomatics: brings you freedom                     

Maar er kan een moment komen dat deze mechanismen niet meer voldoen, tot problemen leiden of je systeem te veel gaan belasten of belast hebben. Of dat je de knop niet meer om kunnen zetten als je thuis komt en dus ons werk mee naar huis gaan nemen. Dan verslechtert je thuissituatie soms ook en belast je je naasten met jouw problematiek. Dit komt met name omdat deze cognitief aangeleerde manieren om met stress om te gaan ervoor zorgen dat de natuurlijke weg van het ontladen van stress, zoals het lichaam dat aangeeft, niet goed meer functioneert. Persoonlijke en functioneringsproblemen, overspannenheid en burnout liggen dan op de loer en de mogelijkheid van onderliggende post traumatische stress problematiek is dan aanwezig. 
Het zijn de momenten die het besef laten groeien (bij jou of je partner / naasten) dat er iets moet veranderen om jezelf gezond te houden. Dit betekend afkicken van de adrenaline rush, de knop beter leren omzetten en meer luisteren naar je lichaam en de grenzen die het aangeeft. Je bewust worden van de toestand van je lichaam en geest is dan een eerste stap die kan leiden naar meer verbinding met jezelf, je omgeving en het weer beter gaan functioneren. 
Het betekent de overgang van het werken vanuit wilskracht, overleving en overschreeuwen naar het werken in een natuurlijke stroom en balans. Het betekent dat je weer meer gebalanceerd en evenwichtig in je werk en leven moet komen te staan om zo gezond te blijven en problemen in werk en privé te voorkomen. Dat is post traumatische stress omzetten in post traumatische groei.

 

Pro Somatics biedt traumaverwerkingstrajecten en PTSS behandelingen aan die jou als mens of beroepsprofessional helpen deze flow en balans weer te hervinden in een aanpak die preventie, behandeling en nazorg combineert. 
Van kortdurende (crisis) interventies of eerste hulp bij schokkende gebeurtenissen tot langer durende traumaverwerkings trajecten en PTSS behandelingstrajecten. 
Alle trajecten worden op maat gemaakt. Druk hier voor meer informatie  of neem hier contact op.

van post traumatische stress naar post traumatische groei