Berichten

Over het ontstaan van post traumatische stress:

Je kunt in je jeugd of leven te maken krijgen met langdurige perioden van stress, grote opwinding,  schokkende gebeurtenissen en het beheersen van de krachten die daarbij vrij komen. Te denken valt aan mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, onderhevig zijn ziektes, ongelukken, blessures, schuldenlast, morele balasting, etc. Allemaal zaken die langdurig invloed hebben gehad op wie jij als persoon bent geworden, die jou hebben gevormd en gemaakt tot wie je nu bent.

Ook als beroepsprofessional in actieve dienst maak je dit mee door (Vredes)missies in oorlogsgebieden, gevechtshandelingen of arrestaties, invallen, risicovolle voetbalwedstrijden, uithuisplaatsingen, agressie van betrokkenen en omstanders, ernstige ongelukken en het werk daarin als bijv. ambulancebroeder zijn voorbeelden van situaties die continue alertheid vereisen, stress opleveren en traumatiserend kunnen werken. Zo is het bijna niet te voorkomen dat we allemaal wel eens met schokkende gebeurtenissen te maken krijgen. Om hiermee om te gaan worden we getraind en leren we regel-, afweer- en overlevingsmechanismen aan die ervoor zorgen dat we met deze situaties om kunnen gaan. 
Zij maken ook dat je het werk kan doen en kan “overleven” in de vaak hectische omstandigheden waarin je je bevindt. Zeker wanneer je in je werk te maken krijgt met langdurig stressvolle, emotionele of traumatiserende omstandigheden worden dezemechanismen versterkt.

prosomatics: brings you freedom                     

Maar er kan een moment komen dat deze mechanismen niet meer voldoen, tot problemen leiden of je systeem te veel gaan belasten of belast hebben. Of dat je de knop niet meer om kunnen zetten als je thuis komt en dus ons werk mee naar huis gaan nemen. Dan verslechtert je thuissituatie soms ook en belast je je naasten met jouw problematiek. Dit komt met name omdat deze cognitief aangeleerde manieren om met stress om te gaan ervoor zorgen dat de natuurlijke weg van het ontladen van stress, zoals het lichaam dat aangeeft, niet goed meer functioneert. Persoonlijke en functioneringsproblemen, overspannenheid en burnout liggen dan op de loer en de mogelijkheid van onderliggende post traumatische stress problematiek is dan aanwezig. 
Het zijn de momenten die het besef laten groeien (bij jou of je partner / naasten) dat er iets moet veranderen om jezelf gezond te houden. Dit betekend afkicken van de adrenaline rush, de knop beter leren omzetten en meer luisteren naar je lichaam en de grenzen die het aangeeft. Je bewust worden van de toestand van je lichaam en geest is dan een eerste stap die kan leiden naar meer verbinding met jezelf, je omgeving en het weer beter gaan functioneren. 
Het betekent de overgang van het werken vanuit wilskracht, overleving en overschreeuwen naar het werken in een natuurlijke stroom en balans. Het betekent dat je weer meer gebalanceerd en evenwichtig in je werk en leven moet komen te staan om zo gezond te blijven en problemen in werk en privé te voorkomen. Dat is post traumatische stress omzetten in post traumatische groei.

 

Pro Somatics biedt traumaverwerkingstrajecten en PTSS behandelingen aan die jou als mens of beroepsprofessional helpen deze flow en balans weer te hervinden in een aanpak die preventie, behandeling en nazorg combineert. 
Van kortdurende (crisis) interventies of eerste hulp bij schokkende gebeurtenissen tot langer durende traumaverwerkings trajecten en PTSS behandelingstrajecten. 
Alle trajecten worden op maat gemaakt. Druk hier voor meer informatie  of neem hier contact op.

van post traumatische stress naar post traumatische groei

De behandeling van een Post Traumatische Stress Stoornis is een complexe zaak.

Vaak zijn er vele jaren voorafgegaan, waarin een trauma is opgelopen, de post traumatische stress keer op keer is beleeft, allerlei afweermechanismen en overlevings strategieen het leven overnemen en de stoornis daardoor is ontstaan. En dan kom je tot het besef dat je PTSS hebt, meestal doordat “anderen” je erop attent maken. “Ze” maken je erop attent dat je niet meer diegene bent die je was, je persoonlijkheid heeft zich aangepast aan de omstandigheden zoals jij die beleeft, stressvol, angstig, achterdochtig, etc. en je lijf is uitgeput en opgebrand door de energie die dat gekost heeft.  En met de opgebrande energie wordt je “lontje” steeds korter, of de mate van dissociatie steeds groter. Een burn out is dan ook vaak het eerste teken van een zich openbarende post traumatische stress stoornis die daaraan te grondslag ligt. En dan?

Dan kom je erachter dat er echt iets moet veranderen om te voorkomen dat je blijvende schade oploopt voor zover je die al niet hebt opgelopen.

Het betekent dat je stil moet gaan staan om te kijken wat de schade is. De schade aan je jezelf (lichaam en geest), de schade aan je naasten (familie, vrienden, collega’s) en de schade in de wereld om je heen. Want als je in een dolle bui door de porseleinkast van iemand anders bent gegaan, kun je daarna verwachten dat ze niet blij zijn als de scherven moeten worden opgeruimd. Dan krijg je de rekening gepresenteerd van je PTSS bui en wordt dit gevolgd door gevoelens van schuld, schaamte, wanhoop, verdriet, etc. die weer corresponderen met het opgelopen trauma destijds. Je beseft je dat je niet aan het “leven” bent, maar aan het “overleven”.
Is dat wat je wil?

De behandeling van PTSS bestaat dan ook uit meerdere componenten. Allereerst is het zaak om lichaam en geest weer in balans te krijgen en te ondersteunen bij het herstel.

Dit vraagt vaak een verandering in eet en leefpatronen en voedingsondersteuning.
Dit vraagt om het testen en ondersteunen van de neurotransmitters in hersenen.
Dit vraagt een introspectieve blik om bepaalde Ego stukken aan te gaan.
Dit vraagt de discipline om zelfregulatie en meditatietechnieken toe te passen.
Dit vraagt 100% commitment om het aan te gaan en je kwetsbaar op te stellen.
Dit vraagt medewerking van de mensen om je heen om je hierbij te ondersteunen.
Dit vraagt vooral jouw vertrouwen in het proces wat ik je aanbied.
Dit vraagt dus een hoop, maar je krijgt er je “leven” weer voor terug.

Lees meer