Systeem gericht werken met kinderen en adolescenten

Behandel het kind, begin bij het systeem

“Behandel het kind, begin bij het systeem” is een veel gehoorde uitspraak waar een grote waarheid in zit. Kinderen passen zich voortdurend aan aan de omstandigheden ook lijkt hun gedrag het tegenovergestelde te laten zien. Ze zijn afhankelijk van hun opvoeders en de sociale systemen waarin zij verkeren om te kunnen (over) leven. Afhankelijk van de liefde en aandacht van hun ouders en onderhevig aan de problematieken die al in het systeem aanwezig zijn. Men spreekt dan van transgenerationele overdracht en dat kan vaak aan de basis van de problemen met kinderen liggen. Bij Pro Somatics werken we dan ook vaak systemisch met kinderen en wordt met name ook het familie systeem en waar nodig de school erbij betrokken. Soms betekend dit dat je als ouder zelf ook een kritische blik naar binnen moet werpen en is hulp voor jou als ouder mede geïndiceerd.

Wij richten ons voornamelijk op de traumatisering die daarin kan plaatsvinden en de onderlinge verhoudingen tussen opvoeder en kind, maar voor het sociale en school deel werken we samen met Jet Barendrecht van Slimpuls. Jet belichaamd een grote ervaringsdeskundigheid en heldere visie en aanpak op dit gebied. Zij neemt vaak de coördinerende rol op zich en doet aanvullend onderzoek, waarna wij samenwerken om tot een goed hulpaanbod en resultaat te komen.

Werkwijze en visie van Slimpuls

Visie: Elk kind heeft sociale veiligheid en cognitieve uitdaging nodig om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor begaafde kinderen. Zij hebben alleen een andere benadering nodig om in deze basisbehoeften te voorzien. Wanneer deze benadering voldoet kunnen begaafde kinderen opbloeien in elke vorm van onderwijs. Hoewel het hier gaat om relatief kleine aanpassingen, zijn de positieve effecten voor de leerling juist groot. En bovendien is de dagelijkse zorg van de leraar of ook deze leerling wel aan zijn trekken komt voorgoed voorbij.

Werkwijze: Wij werken  met kinderen, ouders en scholen. Wij zijn gericht op de systemen waar het kind deel van uitmaakt: het gezin en de school. Wanneer het kind bij ons wordt aangemeld, richten wij ons na individueel onderzoek op het gezin en de school om daar de begeleiding vorm te geven die het kind nodig heeft.  Onze cursussen, workshops en trainingen zijn praktisch van aard. Ze zijn gericht op de opvoedingsvloer thuis, maar ook op de werkvloer van het onderwijs. Het individuele kindconsult en de kleuterscreening leiden tot een win-win situatie in de driehoek kind, ouders en school. Ouders en scholen, wacht dus niet tot het te laat is, maar meldt op tijd aan.

Hoog begaafd en trauma / PTSS

Er komen steeds meer hoog begaafde kinderen die hun plek in de maatschappij niet weten te vinden. Ze gedragen zich anders, voelen anders en denken anders en dat zorgt nogal eens voor problemen op school en de sociale omgeving waarin het kind leeft. Als het kind niet erkend en geaccepteerd wordt resulteert dit vaak in uitsluiting, pesten, afzondering of juist overschreeuwend of clownesk gedrag wat niet aansluit bij de ontwikkeling van het kind maar puur een overleving is van de sociale en opvoedingssituatie waarin het kind zich bevindt.
De basis is dan dat het kind zich onveilig voelt om te kunnen zijn wie het is, het splitst zich dan steeds meer af van zijn werkelijke zelf en vervalt in een lusteloos, lui, brutaal, agressief, opvallend behulpzaam of overmatig zorgend kind. Dit vormt dan weer de voedingsbodem voor overspanning en depressie, waarna de problemen een kouwe gaan vormen die soms maar moeilijk te ontwarren is. Bij Prosomatics zijn we gespecialiseerd in het ontwarren van de kouwe om tot een helder beeld te komen van de problematiek rond het kind en de werkelijke hulpvraag die daar onder zit. Dit doen we in goed overleg en samenwerking met Slimpuls en andere professionals om jou kind weer zo goed als mogelijk op de rit te krijgen en weer een gelukkig en goed ontwikkelend leven te gaan leiden waarin het de kans krijgt zijn vleugels vrij uit te slaan en vertrouwd en veilig de wereld verder te ontdekken.

Hoe meld ik mijn kind aan

En hoe ga ik als ouder mee in het proces

De aanmelding voor school / gedragsproblemen gaat meestal via Slimpuls en gezien het feit dat hier vaak een Persoons Gebonden Budget (PGB) bij aangevraagd wordt, fasciliteert Slimpuls in combinatie met Irma Buch PGB beheer, deze routine om de zorg op te starten.

Wanneer er echter sprake is van acute traumatische ervaringen dan kan rechtstreeks aangemeld worden bij Pro Somatics om zo snel mogelijk in te springen en het kind te helpen uit zijn vecht, vlucht of bevriezingsreactie te halen. Dit voorkomt post traumatische stress en andere bijkomende problemen. Je kind hoeft daar dus niet hoog begaafd voor te zijn. Deze sessies worden dan via de reguliere ziektekostenverzekering gedekt als je aanvullend verzekerd bent. Wanneer je er als ouders achter komt dat er bij jezelf ook wat moet veranderen om het systemisch in zijn geheel beter te laten worden dan kun je daarnaast voor jezelf ook een afspraak maken. Maar laten we beginnen met een uitgebreide intake om alles in kaart te brengen en te zien wat nodig is.

Wacht niet te lang met hulp of advies vragen als je kind te maken heeft gekregen met schokkende gebeurtenissen. Voorkomen is beter dan genezen!

Meldcode (Kinder) mishandeling

Bij verdenking van lichamelijk en geestelijke mishandeling

Sinds 1 juli 2013 geldt de Wet meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode Huiselijk geweld en kindermidhandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
In het filmpje hiernaast vindt je alle informatie.