Werken naar verbondenheid

Voor beroepsprofessionals die topprestaties willen neerzetten, én van het leven willen blijven genieten.
Ben je een beroepsprofessional die het beste uit zichzelf wilt halen in werk en privé?
Maar krijg je steeds vaker te maken met langdurige periode van stress, schokkende gebeurtenissen, en het beheersen van de krachten die daarbij vrijkomen?
Je bent goed opgeleid maar ervaart desondanks een overbelasting die een grote druk legt op jouw persoonlijk functioneren en wellicht heeft dit geleid tot uitval in je werk.
Je verlangt naar verbinding, maar merkt dat je jezelf afsluit, of blokkeert in contact met anderen.
Soms word je zomaar om niets boos of verdrietig, vindt je het moeilijk om “er te zijn” of blokkeer je.
Je merkt dat je veel afleiding zoekt in je telefoon, televisie, internet, alcohol, drugs, gokken of slechte eetgewoontes.
Mis je het gevoel van verbondenheid? Met jezelf, je naaste, of de wereld om je heen?
Merk je dat je als het ware afgesloten van de “buitenwereld” leeft en dus last hebt van dissociatieproblemen, dan is het de hoogste tijd voor persoonlijk onderhoud om weer vol van je leven te gaan genieten.

Doelstelling
Werken naar verbondenheid geeft je de kans opgedane ervaringen een plek te geven, en post traumatische stress te ontladen. Zo voorkom je dat het uit de hand loopt en je ziek wordt. Duurzaam inzetbaar blijven doe je dan ook door je ballast uit het verleden achter je te laten en een nieuwe stap richting de toekomst te zetten!
Dit traject is geen therapie, maar heeft wel een hoge therapeutische waarde met de volgende doelen:

 • Thuiskomen in je Zelf, psycho-educatie, zelfregulatie, persoonlijk meesterschap
 • Werken naar onderlinge verbondenheid en gebruik maken van steungroepen
 • Behandeling van Post Traumatische Stress en voorkoming van stoornissen daarin
 • Aanleren zelfhulp methodiek, begeleiding bij zingevingsvraagstukken, Life coaching
 • Het voorkomen van langdurige behandeltrajecten
 • Ondersteunen en informeren van het thuisfront

Veiligheid, vertrouwen, vakmanschap.
Wij werken met mensen die veel hebben meegemaakt, die in omstandigheden hebben gediend waar je niet zomaar over kan vertellen, mensen met beroepsgeheim of trauma’s waarbij de persoonlijke integriteit ernstig is aangetast.

Daarom is ons motto veiligheid, vertrouwen en vakmanschap. Wij werken met ervaringsdeskundige professionals die deze problematiek aankunnen en een bepaalde ”zijns-kwaliteit” hebben ontwikkeld. We doen dit op plekken waar de veiligheid gewaarborgd kan worden. Alles draait om vertrouwen in de begeleiding om zo een zinvol behandelklimaat te creëren. Alles wat er binnen de trainingen gebeurt blijft strikt vertrouwelijk en onder de deelnemers. Wij bieden een exclusief programma op maat voor cliënten waarbij anonimiteit vereist is.

Wetenschap
De wetenschap heeft aangetoond dat meerdaagse aaneengesloten behandeltrajecten meer effect hebben dan losse behandeltrajecten waarbij er in sessies van 45 – 60 minuten met mensen wordt gewerkt.
Met name bij mensen met PTSS waarbij schaamte, schuld, woede, teleurstelling, angst en verdriet, etc. een grote rol speelt is het creëren van een veilige bedding van groot belang in de behandeling en is er meer tijd in de sessies nodig om goed met de PTSS problematiek te kunnen werken.

De sessies binnen het traject zijn dagdelen van ongeveer 2,5 uur, waarin meerdere aspecten van het traject aan bod komen: Hoe was je week, hoe zit je er nu bij, wat heeft zich aangediend, wat gaan we behandelen, integratie van hetgeen er behandeld is, visie en “huiswerk” voor de komende periode, waarbij we de sessie eindigen met een positieve mindset.

In de trainingsweek op locatie: Thuiskomen in jezelf (die onderdeel is van het traject) wordt met name hier aandacht aan besteed, zodat deze dieper liggende problematiek aanbod kan komen en de emotionele spanning die daar zijn voedingsbodem vindt, gezien, geaccepteerd, verwerkt en ontladen kan worden.

In mijn manier van werken zit de lichaamsgerichte aanpak volgens de Somatic Experience methodiek van Dr. Peter Levine verweven. Deze in samenwerking met de NASA ontwikkelde methodiek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neuro-biologie. Deze methodiek is o.a. succesvol gebleken in de behandeling van mensen die lang onder hoge druk hebben gestaan, zoals astronauten, veteranen, politieagenten, hulpverleners, etc. en post traumatische stress hebben opgelopen. (m.n.PTSS type 2). Maar natuurlijk ook mensen die te maken hebben gehad met jeugd trauma’s, mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, etc. zijn gebaat bij deze aanpak.
Somatic experience ziet trauma in de eerste plaats als een biologisch verschijnsel en richt zich met name op de ontlading van, en het vergroten van de veerkracht van het zenuwsysteem van de cliënt.

Ik combineer dit met met de cognitieve gedragsmethodiek van o.a. Byron Katie (The Work) die zich met name richt op de overtuigingen die de cliënt heeft overgehouden aan zijn ervaringen. In combinatie met geleide ontspanningsoefeningen en (actieve) meditaties en bewegingsoefeningen wordt op een dieper niveau gewerkt aan het afleggen van de ”ballast” die de cliënt met zich meedraagt. Hierdoor krijgt het lichaam de kans te ontspannen en in deze ontspanning kan de heling plaatsvinden.

Dit geheel wordt ondersteund met Lifecoaching en counseling waarin je “tools en skills” aangereikt krijgt om hetgeen je in de sessies geleerd of verwerkt hebt ook in de praktijk toe te passen om tot een duurzaam resultaat te komen. Want laat een ding duidelijk zijn: Van je post traumatische stress afkomen zul je vooral zelf moeten doen. Ik kan je alle tools en skills aanleren, maar jij zal ze in de praktijk moeten brengen en daarmee het authentieke leiderschap over je eigen leven moeten terugpakken.
Van Post traumatische stress, naar post traumatische groei. Van overleven naar leven!

Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat de kans van slagen van een behandeling aanzienlijk vergroot wordt als het thuisfront wordt meegenomen in de behandeling. Daarom besteden wij hier extra aandacht aan. Met name omdat inmiddels bekend is dat de omgeving van mensen met  PTSS aanzienlijk te lijden hebben onder de aandoening van hun partner, vriend of familielid. Werken naar verbondenheid, met jezelf, je naasten en de wereld om je heen, werkt verbindend naar alle kanten en is daarmee een belangrijke hulpbron in ieders proces. Tevens kan dan ingeschat worden in hoeverre er sprake is van secundaire PTSS bij familie of naasten, zodat ook dit stuk meegenomen kan worden in de behandeling.

Zo doen wij er alles aan om het hele “systeem” weer op orde te krijgen en het herstel op alle fronten te laten plaatsvinden, dat is werken naar verbondenheid, met jezelf, je naasten en de wereld om je heen.

Werken naar verbondenheid is met name een op maat gemaakt aanbod voor ieder afzonderlijke deelnemer.
Een uitgebreide intake wordt daarom afgenomen alvorens men kan deelnemen.

 

Aandachtspunten voor dit traject:

 

 • Dit is een traject van minimaal één jaar, waarna meestal gespecialiseerde nazorg nodig is.
 • Dit traject is een aanzienlijke investering in jezelf waarvoor je financiële steun zal moeten aanvragen.
 • Wanneer het arbeidsgerelateerde PTSS is adviseren wij je dit via je werkgever te regelen.
 • Wij kunnen je adviseren m.b.t. de mogelijkheden, ook als je particulier en financieel onvermogend bent.
 • Voor dit traject moet je goed gemotiveerd zijn om het aan te gaan met jezelf!
 • Voor meer info zie ook: Meer over PTSS.
1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *